O nama

atmbg-company
Kompanija
atmbg-organizational-strukcture
Organizaciona
struktura
atm-certificates
Licence i
sertifikati
atmbg-resources
Resursi

Ko smo mi

Specijalizovani smo za sve vrste konsultantskih, inženjerskih, elektro i građevinskih radova koji se izvode u svim vrstama elektroenergetskih objekata, nadzemnih kontaktnih sistema, ispravljača i elektrovučnih podstanica u javnom saobraćaju i železničkoj infrastrukturi. Sa savremenim postavljanjem i primenom najnovijih tehnoloških i praktičnih znanja smo visoko kompetentna kompanija u ovoj oblasti rada.

Naš cilj je da budemo među najboljim
kompanijama iz ove oblasti rada u Evropi

Naš cilj je da budemo među najboljim kompanijama iz ove oblasti rada u Evropi

Istorijat

Kompanija ATM BG d.o.o. Novi Beograd osnovana je u procesu izdvajanja iz bivšeg matičnog preduzeća ATM Zagreb.

ATM BG d.o.o. Novi Beograd je od 2008. godine specijalizovano samostalno privatno preduzeće sa sedištem u Novom Beogradu.


ATM BG d.o.o. Novi Beograd realizuje projekte samostalno, kao i u saradnji sa renomiranim kompanijama. Na zahtev investitora možemo ponuditi opremu drugih proizvođača kao što su „Bonomi”, „Elcowire”, „Arthur Flury”, „SDCEM”,„Driescher”, „Siemens”, „ABB“, „Schneider Electric“, „General Electric“, „Yokogawa“, „Secheron”, „Elektroline”, sve u cilju realizacije svakog kompletnog posla iz oblasti elektrotehnike.


Posedovanje licenci za projektovanje i izgradnju omogućava nam učešće u najsloženijim projektima, a garantuje da će svi ugovoreni radovi biti izvedeni tehnički efikasno, po povoljnoj ceni i u predviđenom roku.

Gradimo bolju budućnost

Kompanija ATM BG d.o.o. Novi Beograd stalno raste, šireći svoje poslovanje ne samo na teritoriji Republike Srbije i zemljama bivše Jugoslavije, već i u drugim evropskim zemljama. Glavni fokus poslovanja ATM BG d.o.o. Novi Beograd je klijent i njegovo zadovoljstvo, kao i stalno usavršavanje i nadogradnja veština i stručnosti zaposlenih do nivoa profesionalizma.

Sa svojih oko 100 zaposlenih predstavljamo važnu kariku u lancu razvoja javnog saobraćaja i železničke infrastrukture u našoj zemlji.

NAŠ TIM

Top menadžment

Miodrag Petrovic - ATM

Osnivač i savetnik

Miodrag Petrović

misa3

Vlasnik i generalni direktor

Milan Petrović

U srži našeg uspeha leži ključni princip: stručno znanje i odgovorno vođstvo. Verujemo da oni, u kombinaciji sa nepokolebljivim integritetom i predanošću, utiru put našem korporativnom rastu. Ova posvećenost se proteže i izvan internih operacija, prepoznajući da su ekonomska odgovornost i razumevanje potreba naših zaposlenih vitalni za napredak pojedinaca i kompanije. Sa ovom osnovom, posvećujemo se pružanju usluga u železničkom sektoru. Kao vaš vodeći provajder kontaktne mreže i energetskih usluga, stremimo da postanemo lider u industriji. Ova misija pokreće našu težnju za inovativnim rešenjima koja zadovoljavaju vaše specifične potrebe, a sve uz najviše standarde kvaliteta i bezbednosti. Na posletku, naši zaposleni su naše najveće bogatstvo. Njihovo znanje, iskustvo i predanost su pokretačka snaga našeg uspeha. Zajedno gradimo bolju budućnost i za našu kompaniju i za klijente kojima pružamo usluge.

Vlasnik i generalni direktor

Milan Petrović

ATM BG

Organizaciona šema

Licence

Posedovanje licenci za projektovanje i izgradnju, za učešće u najsloženijim projektima, garantuje da će svi ugovoreni radovi biti izvedeni na tehnički najefikasniji i najkvalitetniji način, po pristupačnoj ceni i u predviđenom roku.

InstaPROMOlicenca
licenca

P141E1

Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za javne železničke infrastrukture sa priključcima
InstaPROMOlicenca
licenca

I062E1

Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110kV i više

InstaPROMOlicenca
licenca

I141E1

Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za javne železničke infrastrukture sa priključcima

InstaPROMOlicenca
licenca

P141E1

Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za javne železničke infrastrukture sa priključcima

InstaPROMOlicenca
licenca
I062E1
Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110kV i više
InstaPROMOlicenca
licenca

I141E1

Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za javne železničke infrastrukture sa priključcima

Sertifikati

Kompanija je dobila i primenila integrisane sisteme menadžmenta uz kontinuiranu nadogradnju i unapređenje ISO standarda.

ISO (1)
sistem
upravljanja
kvalitetom
ISO (4)
sistem upravljanja zaštitom životne sredine
ISO-4

standard upravljanja za zdravlje i bezbednost na radu

ISO (1)
sistem
upravljanja
kvalitetom
ISO (4)
sistem upravljanja zaštitom životne sredine
ISO-4

standard upravljanja za zdravlje i bezbednost na radu

logo-sud

EN ISO 3834

logo-sud

EN ISO 3834

logo-sud

EN ISO 1090

logo-sud

EN ISO 1090

ATM BG d.o.o. Novi Beograd je preduzeće koje je kadrovski i mehanizacijom opremljeno da funkcioniše potpuno samostalno.

Mehanizacija

ZAPOSLENI

Kompletna oprema je atestirana od strane nezavisnih ovlašćenih kompanija

Kompletna oprema je atestirana od strane
nezavisnih ovlašćenih kompanija

Kompletna oprema je atestirana od strane nezavisnih ovlašćenih kompanija

Logistička podrška na najvišem nivou:
Vozila kompanije ATM BG d.o.o. Novi Beograd za radove na kontaktnoj mreži

Pored stručnog i iskusnog ljudskog kapitala, kompanija ATM BG d.o.o. Novi Beograd u svoj uspeh ugrađuje i vrhunske logističke resurse. Za projekte vezane za izvođenje radova na kontaktnoj mreži, posedujemo impresivnu flotu specijalizovanih vozila koja zadovoljavaju najstrožije standarde efikasnosti, bezbednosti i kvaliteta.

Logistička podrška na najvišem nivou: Vozila kompanije ATM BG d.o.o. Novi Beograd za radove na kontaktnoj mreži

Pored stručnog i iskusnog ljudskog kapitala, kompanija ATM BG d.o.o. Novi Beograd u svoj uspeh ugrađuje i vrhunske logističke resurse. Za projekte vezane za izvođenje radova na kontaktnoj mreži, posedujemo impresivnu flotu specijalizovanih vozila koja zadovoljavaju najstrožije standarde efikasnosti, bezbednosti i kvaliteta.

ATM BG d.o.o. Novi Beograd - MEHANIZACIJA

Svakom zadatku prilagođeno vozilo

merenje-atm

Merna kola

Precizno merenje geometriskih karakteristika kontaktne mreže je bitno za stabilnost i bezbednost. ATM BG raspolaže sofisticiranimi mernim kolima za detaljnu analizu mreže.

Dizel-hidraulične drezine

Za brzo i efikasno primicanje radnika i materijala na različite delove kontaktne mreže, koristimo 8 drezina sa dizel-hidrauličnim pogonom.

Plato vagoni

Za transport tereta kao što su stubovi, vodiči i izolatori, imamo na raspolaganju 13 plato vagona različitih kapaciteta.

mechanic-6

Mašina za razvlačenje provodnika pod silom

Održavanje optimalnog napona u mreži zahteva precizno razvlačenje provodnika. Za taj zadatak koristimo specijalizovanu OMAC mašinu.

Radni vagoni sa podiznom platformom

Za bezbedan pristup radovima na visinama, raspolažemo sa 4 radna vagona opremljena podiznom platformom.

mechanic-9

Radna hidraulična platforma za gradsku mrežu

Za radove na gradskoj kontaktnoj mreži, koristimo specijalizovanu radnu platformu prilagođenu konfiguraciji gradskih ulica.

mechanic-10

Dvoputa radna podizna platforma

Za simultane radove na obe strane kontaktne mreže, koristimo 4 dvosmerne podizne platforme koje povećavaju produktivnost.

mechanic-11

Vagon sa mikserom za beton

Pri radovima na temeljima stubova kontaktne mreže, efikasnost nam omogućavaju vagovi sa ugrađenim mikserima za beton.

MAIT bušilica za bušenje temelja KM

Za precizno i brzo bušenje temelja stubova, koristimo modernu MAIT bušilicu.

ATM BG d.o.o. Novi Beograd - MEHANIZACIJA

Svakom zadatku prilagođeno vozilo

merenje-atm

Merna kola

Precizno merenje geometriskih karakteristika kontaktne mreže je bitno za stabilnost i bezbednost. ATM BG d.o.o Novi Beograd raspolaže mernim kolima sa sofisticiranom mernom opremom.

mechanic-3

Dizel-hidraulične drezine

Za brzo i efikasno primicanje radnika i materijala na različite delove kontaktne mreže, koristimo 8 drezina sa dizel-hidrauličnim pogonom.

mechanic-5

Plato vagoni

Za transport tereta kao što su stubovi, vijci i izolatori, imamo na raspolaganju 13 plato vagona različitih kapaciteta.

mechanic-6

Mašina za razvlačenje provodnika pod silom

Održavanje optimalnog napona u mreži zahteva precizno razvlačenje provodnika. Za taj zadatak koristimo specijalizovanu OMAC mašinu.

mechanic-8

Radni vagoni sa podiznom platformom

Za bezbedan pristup radovima na visini, raspolažemo sa 4 radna vagona opremljena podiznom platformom.

mechanic-9

Radna hidraulična platforma za gradsku mrežu

Za radove na gradskoj kontaktnoj mreži, koristimo specijalizovanu radnu platformu prilagođenu konfiguraciji gradskih ulica.

mechanic-10

Dvoputa radna podizna platforma

Za simultane radove na obe strane kontaktne mreže, koristimo 4 dvosmerne podizne platforme koje povećavaju produktivnost.

mechanic-11

Vagon sa mikserom za beton

Pri radovima na temeljima stubova kontaktne mreže, efikasnost nam omogućavaju vagoni sa ugrađenim mikserima za beton.

mechanic-12

MAIT bušilica za bušenje temelja KM

Za precizno i brzo bušenje temelja stubova, koristimo modernu MAIT bušilicu.

Uz ovu impresivnu flotu vozila i alatnica, kompanija ATM BG d.o.o. Novi Beograd garantuje najviši nivo usluge u svim fazama projekata vezanih za kontaktnu mrežu. Naš fokus na bezbednost, kvalitet i efikasnost omogućava nam da zadovoljimo i najzahtevnije potrebe klijenata.

Sa svojih oko 100 zaposlenih predstavljamo važnu kariku u lancu razvoja javnog saobraćaja i železničke infrastrukture u našoj zemlji.

Struktura zaposlenih

Zaposleni sa univerzitetskom diplomom
Ostalo
Kvalifikovani električari
Kvalifikovani bravari i zavarivači

Naši zaposleni sa visokom stručnom spremom poseduju sledeće licence:

InstaPROMOlicenca
licenca br. 350

EP 05-01

Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

InstaPROMOlicenca
licenca br. 351

EP 05-02

Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona – razvodna postrojenja i prenos električne energije
InstaPROMOlicenca
licenca br. 353

EP 05-03

Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema

InstaPROMOlicenca
licenca br. 310

GP 04-01

Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
InstaPROMOlicenca
licenca br. 450

EP 05-01.1

Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
InstaPROMOlicenca
licenca br. 451

EP 05-02.1

Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona – razvodna postrojenja i prenos električne energije
InstaPROMOlicenca
licenca br. 453

EP 05-03.1

Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema
InstaPROMOlicenca
licenca br. 410

GI 04-01.1

Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
Shopping Basket