Merenje geometrijskih
Parametara kontaktne
mreže

Mernim kolima se vrše merenja koja ukazuju na karakteristike i stanje kontaktne mreže u pogledu njene eksploatacije i bezbednosti tokom eksploatacije, pri čemu je kolosek u tolerantnom stanju za planirane brzine vozova na deonicama na kojima se kontroliše stanje kontaktne mreže.

Merenja i ispitivanja se obavljaju mernim kolima
opremljenim najsavremenijom mernom opremom za
beskontaktnu lasersku metodu merenja.

Merenja i ispitivanja se obavljaju mernim kolima opremljenim najsavremenijom mernom opremom za beskontaktnu lasersku metodu merenja.

Merenja i ispitivanja se obavljaju mernim kolima
opremljenim najsavremenijom mernom opremom za
beskontaktnu lasersku metodu merenja.

Merenja i ispitivanja se obavljaju mernim kolima opremljenim najsavremenijom mernom opremom za beskontaktnu lasersku metodu merenja.

Merenje geometrijskih
parametara kontaktne
mreže

Prilikom merenja geometrijskih parametara kontaktne mreže vrši se:

Shopping Basket