Tel: +381 (11) 711 22 94
+381 (11) 711 23 07
+381 (11) 711 84 45
+381 (11) 711 87 71
Fax: +381 (11) 415 58 65

ATM BG D.O.O.
Bulevar Mihajla Pupina 127
11070 Novi Beograd
Srbija
Email: office@atmbg.rs
Izbor jezika:

Procesna merenja i automatizacija

Procesna Merenja

ATM BG d.o.o. je firma koja veoma uspešno i na ekonomičan način rešava tehničke probleme svih sojih klijenata. Zahvaljujući svom stručnom i organizovanom timu, ATM BG d.o.o. zauzima jednu od respektivnih pozicija na tržištu Srbije. Radimo kompletne projekte (posedujemo zakonom predviđene licence), inženjering, montažu i puštanje u pogon kao i servisiranje postojeće ATM i druge opreme.

Nudimo vam širok spektar merno-regulacione opreme:

 • Merenje temperature:
 • Termoelementi
 • Otporni termometri
 • Digitalni senzori temperature
 • Pretvarači za ugradnju na šinu i u kućištu senzora:
  • Dvožični merni pretvarači napona i temperature
  • Dvožični merni pretvarači otpora i temperature
  • Četvorožični merni pretvarači napona i temperature
  • Četvorožični merni pretvarači otpora i temperature
 • Merenje pritiska, protoka i nivoa:
 • Pretvarači diferencijalnog pritiska
 • Kapacitivne sonde
 • Regulatori i transmiteri nivoa
 • Regulatori i transmiteri protoka
 • Elektro-pneumatski pozicioneri
 • Jedinice za napajanje merne opreme
 • Zaštitni procesni uređaji
 • Merne prigušnice
 • Armatura za merenje pritiska, protoka
 • Mikroprocesorski uređaji:
 • Regulatori:
  • Univerzalni kompaktni regulator 72x144
  • Regulacija pomoću PLC-a
 • Merači toplotne energije
 • Višekanalni merni uređaji
 • Analogni uređaji – po narudžbini
 • Regulaciona i zaporna armatura:
 • Elektromehanički servopogoni
 • Pneumatski pogon
 • Upravljački pultevi, kabine i table Analizatori gasa
 • Kontinualni analizatori

Automatizacija

Automatizacija je sve više prisutna u gotovo svim oblastima elektrotehnike. Nudimo vam:

 • Kompletan spektar usluga i najsavremeniju opremu.
 • Najsloženiju tehničku dokumentaciju za upravljanje automatizaciju i merenja.
 • Vršimo instalaciju, montažu opreme, povezivanje, kao i izradu kompleksnih SCADA aplikacija kojima ćete dobiti najsavremeniji i izuzetno pouzdan upravljačko-nadzorni sistem.
 • Ispitivanje i puštanje u rad
 • Servisne usluge
 • Pomažemo u tehničkim rešenjima.
 • Programiramo i održavamo PLC-ove serije SIMATIC-SIEMENS
 • Izradu grafičkog interfejsa za HMI uređaje čime zaokružujemo sve neophodne poslove za automatizaciju industrijskih i energetskih procesa.